Konsultacijos kituose miestuose:

Gydytojo dietologo paslaugų kainos

Gydytojo dietologo konsultacija 60 €
Pakartotinė gydytojo dietologo konsultacija 45 €
Kūno sudėties tyrimas IOI 353 aparatu 20 €
Pakartotinis kūno sudėties tyrimas IOI 353 aparatu (3 mėn. laikotarpiu) 15 €
Individualaus mitybos plano sudarymas 75 €
Pakartotinio individualaus maitinimosi plano sudarymas 60 €
Mitybos rekomendacijų sudarymas 45 €
   
Pirmasis vizitas (gydytojo dietologo konsultacija + individualus mitybos planas + kūno sudėties tyrimas) 155 €
   
Programų kainos nustatomos pirminės gydytojo dietologo konsultacijos metu